Індексація журналу

Статус в Україні

Видання "Наукові праці. Комп'ютерні технології" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 15281-3853ПР від 10.04.09 р.

Видання "Наукові праці. Комп'ютерні технології" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з технічних наук (наказ від 06.03.15 р.)

Бази данних наукової інформації

 Index Copernicus Journals Master List.

Каталоги та системи пошуку