МЕТОД РОЗМІЩЕННЯ СПОВІЩУВАЧІВ ПРОВІДНО-БЕЗПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ВСЕРЕДЕНІ БУДІВЛІ

С. В. Куценко, Р. О. Бакарджиєв, О. О. Корецька, М. П. Мусієнко

Анотація


У статті розглянутий розроблений метод розміщення пожежних сповіщувачів все-редині будівлі для побудови ефективних провідно-безпровідних пожежних сигналізацій. Розроблено програмний продукт, в якому реалізовані отримані положення. Проведені підрахунки, які показали виграш у зменшенні кількості модулів при застосуванні запро-понованого методу розміщення пожежних сповіщувачів.

Ключові слова


пожежний сповіщувач; стельові та настінні сповіщувачі; провідний та безпровідний зв’язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Мусієнко М. П. Моделювання безпровідних локальних мереж пожежних сповіщувачів всередені будівель / М. П. Мусієнко, В. І. Томенко, Д. О. Полоз, С. В. Куценко // Науковий вісник УкрНДІПБ. – № 2(22). – Київ, 2010. – С. 126–130.

Мусиенко М. П. Томенко В. И. Выбор беспроводной технологии в автоматизированных системах передачи данных // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси, ЧДТУ. – 2007. – № 3–4. – С. 164–169.

Куценко С. В. Модели, методы и компоненты для компьютерных систем пожарных сигнализаций на базе технологии ZigBee: Диссертация канд. техн. наук: 05.13.05. – Черкассы, 2011. – 178 с.

Мусієнко М. П. Розрахунок втрат розповсюдження радіохвиль в комунікаційних системах на транспортних засобах / М. П. Мусієнко, В. І. Томенко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2008. – № 1. – С. 122–126.

Веселовский К. Системы подвижной радиосвязи / К. Веселовский; пер. с польск. И.Д. Рудинского; под. ред. А. И. Ледовского. – М. : Горячая линия-Телеком, 2006. – 536 с.

Куценко С. В. Побудова полісенсорних реконфігурованих пожежно-охоронних систем у приміщеннях на базі технології ZigBee / С. В. Куценко, В. І. Томенко, М. П. Мусієнко, Р. В. Лиходід // Пожежна безпека: теорія і практика: Збірник нау-кових праць. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2009. – № 4. – С. 67–70.

Деревянко А. А. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики : [Практическое пособие] [Текст] / А. А. Деревянко, А. А. Антошкин, С. Н. Бондаренко, В. А. Дурев, М. Н. Мурин. – Х. : УГЗУ, 2007. – 205 с.