ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ

О. В. Стрельцов, В. М. Войтов

Анотація


Розробки в області біометричної автентифікації за клавіатурним почерком мають ряд переваг і недоліків, для скасування яких був запропонований метод автентифікації з використанням властивостей комп’ютерної логіки, спрямованої на усунення мате-матичної обробки даних у системах парольної автентифікації. За рахунок створеного алгоритму можлива авторизація користувачів з невираженим клавіатурним почерком і низьким навиком володіння клавіатурою. Використання даного методу в пристроях з різними способами введення даних дозволяє мінімізувати ймовірність виникнення поми-лок як першого, так і другого роду.

Ключові слова


клавіатурний почерк; біометрична автентифікація; приховані сис-теми моніторингу клавіатурного почерку; аналіз алгоритмів біометричної автентифі-кації; аналіз методів біометричної автентифікації; біометричні системи контролю до-ступу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Казарин М. Н. Разработка и исследование методов скрытного клавиатурного мониторинга [Электронный ресурс] / Каза-рин М. Н. – Таганрог, 2006. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-issledovanie-metodov-skrytnogo-klaviaturnogo-monitoringa. – Загл. с экрана.

Абашин В. Г. Автоматизация процесса определения психофизиологического состояния оператора автоматизированного рабочего места в АСУТП [Электронный ресурс] / В. Г. Абашин. ‒ Орел, 2007. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/avtomatizatsiya-protsessa-opredeleniya-psikhofiziologicheskogo-sostoyaniya-operatora-avtomat. – Загл. с экрана.

Шарипов Р. Р Разработка полигауссового алгоритма аутентификации пользователей в телекоммуникационных системах и сетях по клавиатурному почерку [Электронный ресурс] / Р. Р. Шарипов. ‒ Казань, 2006. ‒ Режим доступа :

http://tekhnosfera.com/razrabotka-poligaussovogo-algoritma-autentifikatsii-polzovateley-v-telekommunikatsionnyh-sistemah-i-setyah-po-klaviaturno. – Загл. с экрана.

Чалая Л. Э. Сравнительный метод аутентификации пользователей компьютерных систем по клавиатурному почерку [Электронный ресурс] / Л. Э. Чалая. ‒ Харьков, 2008. ‒ Режим доступа : https://goo.gl/9JuhYu. ‒ Загл. с экрана.

Технология усиленной аутентификации пользователей информационных процессов [Электронный ресурс] / Ходашин-ский И. А., Савчук М. В., Горбунов И. В., Мещеряков Р. В. ‒ Томск, 2011. ‒ Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-usilennoy-autentifikatsii-polzovateley-informatsionnyh-protsessov. ‒ Загл. с экрана.

Метод биометрической идентификации пользователя по клавиатурному почерку на основе разложении Хаара и меры близости Хэмминга [Электронный ресурс] / Брюхомицкий Ю. А., Казарин М. Н. ‒ Таганрог, 2003. ‒ Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/metod-biometricheskoy-identifikatsii-polzovatelya-po-klaviaturnomu-pocherku-na-osnove-razlozheniya-haara-i-mery-blizosti-hemminga. ‒ Загл. с экрана.

Брюхомицкий Ю. А Гистограммный метод распознавания клавиатурного почерка [Электронный ресурс] / Ю. А. Брю-хомицкий, Таганрог, 2010. ‒ Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/gistogrammnyy-metod-raspoznavaniya-klaviaturnogo-pocherka. ‒ Загл. с экрана.

Савинов А. Н. Методы, модели и алгоритмы распознавания клавиатурного почерка в ключевых системах [Электронный ресурс] / Савинов А. Н. ‒ Йошкар-Ола. ‒ Режим доступа : http://tekhnosfera.com/metody-modeli-i-algoritmy-raspoznavaniya-klaviaturnogo-pocherka-v-klyuchevyh-sistemah. ‒ Загл. с экрана.