НАЙБЛИЖЧИЙ ДОМЕННИЙ БЛОК ЯК ОСНОВА ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕНЯ ЗОБРАЖЕННЯ

І. В. Хіміченко

Анотація


Запропонована інформаційна технологія для фрактального стиснення зображень. Доменний блок є основою при пошуку відповідності при відтворенні стисненого зобра-ження. Сусідні блоки є ключовими при стиснені

Ключові слова


інформаційна технологія, переробка інформації, стиснення зобра-жень, відтворення зображень

Повний текст:

PDF

Посилання


Saupe. D. Accelerating fractal image compression by multi-dimensional nearest neighbor search / Proceedings DCC'95 Data Compression Conference. – IEEE Soc. Press, March 1995.

Datar M., Immorlica N., Indyk P., Mirrokni V. S. Locality-Sensitive Hashing Scheme Based on p -Stable Distributions / Symposium on Computational Geometry. – 2004.

Indyk P., Motwani R. Approximate nearest neighbor: towards removing the curse of dimensionality / Proceedings of the Symposium on Theory of Computing. – 1998.

Хіміченко І.В. Підхід до фрактального стиснення зображень з використанням просторово-чутливого хешування як ме-тода підвищення часової ефективності при фрактальному стисненні / САИТ, XI международная научно-техническая конференция УНК ИПСА НТУУ «КПИ», 2009

Хіміченко І.В. Роль пошуку найближчого сусіднього елементу при фрактальному стисненні зображень / ИАИ, IX меж-дународная научная конференция, НТУУ «КПИ», 2009