П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ ВІСКОЗИМЕТР

М. В. Никольский, К. Ю. Бережной

Анотація


Для вимірювання в’язкості тиксотропних рідин, до яких відносяться важке моторне паливо і масло, які перебувають у триботехнічному зазорі. Їх динамічна в’язкість відрізняється від ньютонівських рідин. Основна відмінність віскозиметрів - подоба процесів в вимірювальному зонді процесам в паливній апаратурі: зазор і переміщення у всьому діапазоні швидкостей. Існуючі віскозиметри проводять вимір тільки при фіксованих значеннях швидкостей. Використання п’єзоелектричних двигунів, що володіють високим пусковим моментом в порівнянні з електро-механічними при однакових габаритних розмірах, дозволяє плавно змінювати діапазон швидкостей без використання редукторів

Ключові слова


п’єзоелектричний віскозиметр; віскозиметр з п’єзоелектричним приводом; тиксотропна рідина; лінійний п’єзоелектричний двигун; роторний п’єзодвигун

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Овчинников П. Ф. Виброреология / К. : Наук. думка, 1983. – 272 с.

Алтоиз Б. А., Поповский Ю. М. Физика приповерхностных слоев. ‒ Одесса : Астропринт, 1995. ‒ 153 с.

Алтоиз Б. А., Ханмамедов С. А. Трибологические особенности граничных смазочных слоев судовых топлив и масел // Судовые энергетические установки: научн.-техн. сб. – 2003. – Вып. 9. – Одесса : ОНМА. – С. 80‒86.

Никольский В. В., Багдасарян Л. Б. Определение реологических характеристик топлив и масел, используемых в СЭУ // Судовые энергетические установки: научн.-техн. сб. – Одесса: ОНМА, 2005. – Вып. 14. – С. 31‒35.

Никольский В. В. Оценка реологических свойств тиксотропных жидкостей реометрами с пьезоприводом / В. В. Никольский // Автоматизация судовых технических средств: науч. ‒ техн. сб. ‒ Одесса : ОНМА, 2005. ‒ Вып. 10. ‒ С. 61 ‒ 64.

Никольский В. В., Ханмамедов С. А., Ядрова М. В. Пьезоэлектрический привод вискозиметра // Автоматизация судовых технических средств: науч. ‒ техн. сб. ‒ Одесса : ОНМА, 2003. ‒ Вып. 8. ‒ С. 64‒71.

Никольский А. А. Точные двухканальные следящие электроприводы с пьезокомпенсаторами. ‒ М. : Энергоатомиздат, 1988. – 160 с.

Измерительные преобразователи: Учебное пособие / Р. Г. Джагупов, Е. Б. Плавинский, В. В. Никольский, А. М. Веретенник. ‒ Одесса : Астропринт, 2002. ‒ 216 с.

Плавинский Е. Б., Никольский В. В., Цубенко А. С. Пьезоэлектрический вискозиметр // Судовые энергетические уста-новки: науч. техн. сб. ‒ Одесса : ОНМА, 2003. ‒ Вып. 8. ‒ С. 130‒132.

Революция в измерении вязкости от VAF Instruments // Судоходство. ‒ Одесса, 2000. ‒ № 1‒2. ‒ С. 66 – 67.

Нікольський В. В. Деклараційний патент на корисну модель України, МКІ 7 G01N11/10 Віскозиметр. ‒ №u200500629; Заявл. 24.01.2005; Опубл. 15.07.2005, Бюл. №7.

Петренко С. Ф. Пьезоэлектрический двигатель в приборостроении. – К. : «Корнійчук», 2002. – 96 с.

Нікольський В. В. Деклараційний патент України, МКІ 7 G01N11/10 Віскозиметр. ‒ № 2003054350; Заявл. 15.05.2003; Опубл. 15.01.2004, Бюл. № 1.

Нікольський В.В. Деклараційний патент України, МКІ 7 G01N11/10 Віскозиметр. ‒ № 20031211819; Заявл. 18.12.2003; Опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.

Лавриненко В. В., Коваль В. С., Петренко С. Ф., Лукін В. В., Франченко Р. В. Патент на винахід №76759 України, МПК(2006) H02N 2/00 П’єзоелектричний двигун. ‒ № 20040110441; Заявл. 18.12.2003; Опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.