ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ, ЗА РАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВПІЗНАВАННЯ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ

Ю. А. Максименко

Анотація


У статті досліджуються можливості раціоналізації управління засобами захисту та протидії. При рішенні поставленого завдання використовується запропонована ігрова модель функціонування складної системи технічних засобів розвідки в умовах протидії. Ціль роботи підвищення ефективності функціонування технічних засобів розвідки, що дистанційно управляються, за рахунок впровадження інформаційних технологій вибору альтернативних способів управління. В роботі проведено метод підвищення ефектив-ності функціонування технічних засобів розвідки, що дистанційно управляються, за ра-хунок визначення необхідного часу впізнавання засобів протидії, що дало змогу підви-щити ефективність функціонування системи технічних засобів розвідки.

Ключові слова


підвищення ефективності; час впізнавання; засоби захисту; засоби протидії

Повний текст:

PDF

Посилання


Максименко Ю. А. Вихідні дані методик для визначення структури системи радіоуправління технічними засобами з урахуванням електромагнітної сумісності / Ю. А. Максименко // Сборник научных трудов SWORLD. – Одеса, 2014. – № 4(37). – С. 49‒52.

Максименко Ю. А. Постановка задачи оптимизации модели функционирования сложной системы радиоуправления техническими средствами в условиях противодействия / Ю. А. Максименко // Сборник научных трудов SWORLD. – Одеса: – 2015. – № 1(38). – С. 11‒15.

Максименко Ю. А. Аналіз залежності ефективності складної системи радіоуправління технічними засобами від тимча-сових характеристик управління / Ю. А. Максименко // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – Одеса: – 2015. – Вип. 1(3). – С. 75‒80.

Максименко Ю. А. Аналіз залежності ефективності складної системи радіоуправління технічними засобами від тимча-сових характеристик управління / Ю. А. Максименко // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – Одеса, 2015. – Вип. 1(3). – С. 75‒80.

Льюс Р. Д., Райфа Х. С. Игры и решения: Изд-во «Иностранная литература» / Р. Д. Льюс, Х. С. Райфа // 1981.

Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М. : Высшая школа, 2000. – 354 с.

Цегелик Г. Г. Чисельні методи / Г. Г. Цегелик. ‒ Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004

Катренко А. В. Дослідження операцій: підручник МО / А. В. Катренко – Львів : Видавництво «Магнолія», 2009.

Томашевський В. М. Моделювання систем / В. М. Томашевський. ‒ К. : БИУ, 2005.

Душин B. К. Теоретические основы информационных процессов н

систем : Учебник / B. К. Душин. – Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,. 2003. – 348 с.