АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИМ ПРИСТРОЄМ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИТТЯ НА БАЗІ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА

А. М. Голобородько

Анотація


Ця робота присвячена дослідженню та розробці адаптивної системи управління установкою електрогідравлічної очистки лиття (ЕГОЛ), що базується на використанні системи нечіткого ї логічного висновку та нейро-нечітких мереж, для підвищення по-казників ефективності та стабільності роботи. Стратегія та оптимальний вибір функцій були обговорені. Результати моделювання представлені для перевірки про-дуктивності адаптивного управління

Ключові слова


нечітка логіка; нейро-нечіткі мережі; зачистка електричного заряду

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов Ф. С. Нечеткие модели и сети. – М. : Горячая линия. – Телеком, 2007.

J.-S. R. Jang, «ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System», IEEE Trans. Systems & Cybernetics, vol. 23, Р. 665–685, 1993

Круглов В. В, Дли М. И. , Голунов Р. Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети – М. : Горячая линия. – Те-леком, 2007.

Гулый Г. А. Научные основы разрядноимпульсных технологий. Проектно-конструкторское бюро электрогидравлики. –К. : Наукова думка, 1990. – 208 с. – ISBN 5.12.001640.5.

Голобородько А. Н. Управление движением источника электроимпульсных воздействий / А. Н. Голобородько, С. С. Козырев, Н. С. Назарова // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Тематический выпуск «Техника и электрофизика высоких напряжений». – 2005. – № 49. – С. 119–124