АНАЛІЗ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ОБЧИСЛЕННЯ КООРДИНАТ ПОСТРІЛУ НА БАЗІ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ У ВЗАЄМОДІЇ З БПЛА

Ж. О. Белозьоров

Анотація


У статті вивчається можливість створення системи визначення координат дже-рела звуку (пострілу) на базі мобільного пристрою у взаємодії з БПЛА. Запропоновано і реалізовано метод градієнтного спуску з дробленням кроку в якості алгоритму для по-будови мобільного додатку під Android. За допомогою розробленого прототипу програ-ми перевірена працездатність цього алгоритму на смартфоні. Експериментальним шляхом досліджено вплив схеми розстановки мікрофонів на БПЛА на швидкість визна-чення координат пострілу і шляхи підвищення точності вихідних даних.

Ключові слова


БПЛА; координата; джерело звуку; мікрофон; смартфон

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойовий статут сухопутних військ частина 3 (взвод, відділення, танк) – командування сухопутних військ збройних сил України. – Київ. – 2010

А. В. Львов, М. Н. Агапов, А. И. Тищенко Триангуляционная система определения координат источника звука – Алтай-ский гостехуниверситет, Ползуновский вестник №22010.

Градиентные методы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Url: http://www.sbras.ru/rus/textbooks/ akhmerov/mo_unicode/3.html (дата звернення: 10.04.2016).

Метод градиентного спуска [Електронний ресурс] Url: http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?Title= ме-тод_градиентного_спуска (дата звернення: 18.04.2016).

Gps spherical location [Електронний ресурс] Url: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:gps_spheres.svg (дата звернення: 20.03.2016).

Ж. О. Бєлозьоров Методи виявлення та відображення на картах рухомих об’єктів за даними мобільної гетерогенної мережі в системах ведення бою – Чорноморський національний університет імені Петра Погили, могилянські читання – 2015, збірник тез – том 1.

Ж. О. Бєлозьоров Взаємодія командира механізованого відділення та бпла – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ольвійський форум – 2016, збірник тез-том5.

М. П. Мусиенко, И. Н. Журавская, И. С. Бурлаченко, А. О. Денисов, А. О. Корецкая, Ж. О. Белозёров, Мобильные мони-торинговые сети критического применения: проблемы создания и направления развития. – Черноморский Государ-ственный университет имени Петра Могилы, серія : комп’ютерні технології. – 2015. – т. 266, – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ujrn/npchduct_2015_266_254_19