МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ КРУПНОТОНАЖНИХ СУДЕН

Ю. А. Накул, В. О. Стовманенко

Анотація


В статті розглянуто системи завантаження суден, проаналізовано їх недоліки та на основі цієї інформації було створено модель системи. Представлена система вико-ристовує координатний метод визначення положення тіла в просторі. Відповідно до координат та типу контейнера система якомога більш точно переносить його на місце вказане капітаном, або, за потреби, пропонує оптимальні варіанти розміщення. Система є універсальною і може встановлюватися та працювати на всіх типах ван-тажних суден.

Ключові слова


судно, завантаження; контроль; бездротовий зв’язок,; мікро-контролер; інерційні навігаційні системи; декартовий простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Нікольський В. В. Система поддержки принятия решения по погрузке крупнотоннажного контейнеровоза / Нікольський В. В., Нікольский М. В., Накул Ю. А. // Наукові праці ЧНУ ім. Петра Могили. – Серія «Комп’ютерні технології». – Вип. 271. – Т. 134 – Миколаїв, 2016 – С. 123–131.

Delta Marine Ship Loading Software [Електорнний ресурс] – Режим доступу : – URL: http://www.deltamarine.com.tr/en/ services/ship-loading-software.php (дата звернення 23.11.2016).

DELFTload [Електронний ресурс] – Режим доступу : – URL: http://www.delftship.net/DELFTship/index. php/delftload/delftload(дата звернення 25.11.2016).

MEECOS Suite: INTERSCHALT maritime systems [Електронний ресурс] – Режим доступу : – URL: http://www.interschalt. com/software/meecos-suite/ (дата звернення 20.11.2016).

Винников В. В. Экономика и эксплуатация морского транспорта: Экономика морских перевозок. Экономические расчеты на морском флоте: Задачи, ситуации, примеры.: Учебн. пос. для вузов водного транспорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Фенікс, 2003. – 262 с.

Michael Kraft CLOSED LOOP DIGITAL ACCELEROMETER EMPLOYING OVERSAMPLING CONVERSION:докторська дисертація/Michael Kraft М:Coventry, 1997, 155 с.

What is Inertial Navigation Systems Guide OxTS [Електронний ресурс] – Режим доступу :. – URL: http://www.oxts.com/what -is-inertial-navigation-systems-guide/ (дата звернення 02.12.2016).

Бутаков Никита Александрович. Инерциальная навигация мобильных устройств: маг.роб/ Бутаков Н. А. – М. : Москва, 2014. – 60 с.