Наукові праці. Комп'ютерні технології

Галузь і проблематика: Журнал публікує статті з таких наукових напрямів: загальні питання інформатизації; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; математичне моделювання, моделі і методи дослідження складних систем; автоматизовані системи управління; інтелектуальні системи; методи оптимізації та оптимальне управління; проблемно та функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; обчислювальні системи та мережі; комп’ютерне проектування; геоінформаційні технології; інформаційні технології в освіті.
ISSN 2311-1682 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з технічних наук (Постанова ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р.
Наказ МОН України № 261 від 06 березня 2015 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Фісун М. Т., доктор технічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory.


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 287, № 275 (2016)

Зміст

Статті

КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ PDF
М. Т. Фісун
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК СУДЕН З МАЛОЮ ПЛОЩЕЮ ВАТЕРЛІНІЇ PDF
А. П. Бойко, А. В. Бондаренко
РОЗРОБКА LOW-COST МУЛЬТИМЕДІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КЛАСУ PDF
Я. М. Крайник, В. Ю. Гайван, О. О. Килимович
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ КРУПНОТОНАЖНИХ СУДЕН PDF
Ю. А. Накул, В. О. Стовманенко
АНАЛІЗ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ОБЧИСЛЕННЯ КООРДИНАТ ПОСТРІЛУ НА БАЗІ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ У ВЗАЄМОДІЇ З БПЛА PDF
Ж. О. Белозьоров
АЛГОРИТМИ ОПЕРАЦІЙ НАД МАТРИЦЯМИ-ОРТОПРОЕКТОРАМИ З ()CM PDF
Є. Є. Самойленко
АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИМ ПРИСТРОЄМ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИТТЯ НА БАЗІ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА PDF
А. М. Голобородько
ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ РОЗПОДІЛЕНОЇ БД НА БАЗІ ПАРСИНГУ SQL-ЗАПИТІВ PDF
М. Л. Дворецький, С. Ю. Боровльова, Є. О. Давиденко
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТФОРМОЮ НА МОБІЛЬНОМУ ОБ’ЄКТІ PDF (Русский)
Д. А. Ляпун, В. С. Ситников
МОДЕЛЬ ПІДТРИМАННЯ РІВНОВАГИ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА PDF
О. В. Стрельцов, А. І. Ляшенко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ, ЗА РАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВПІЗНАВАННЯ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ PDF
Ю. А. Максименко
П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ ВІСКОЗИМЕТР PDF (Русский)
М. В. Никольский, К. Ю. Бережной
ПОБУДОВА НА НЕЧІТКІЙ ЛОГІЦІ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ, ЩО МАЄ ОБМЕЖЕНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ Й ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ PDF
А. О Максименко, В. С. Ситніков
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРІНГУ ЛІСОВОГО ЗАЙМАННЯ PDF (Русский)
В. С. Ситников, К. С. Олейников
МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ АУТОПОЙЕЗИСУ PDF
Г. С. Погромська
ЦИФРОВІ СЕРТИФІКАТИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ PDF (Русский)
В. В. Скалозуб, В. С. Ситников, Д. П. Яковлев
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ СВЕРДЛІННЯ PDF
О. В. Стрельцов, О. М. Качур
НАЙБЛИЖЧИЙ ДОМЕННИЙ БЛОК ЯК ОСНОВА ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕНЯ ЗОБРАЖЕННЯ PDF
І. В. Хіміченко
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ PDF (Русский)
О. В. Стрельцов, В. М. Войтов
МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВЕДІНКИ КОМПОНЕНТІВ ПРИ МУЛЬТИАГЕНТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ PDF
І. С. Бурлаченко, О. Є. Довгенко
МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ТЕКСТУРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В СИСТЕМАХ АЕРОКОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ PDF (Русский)
Т. В. Коваленко
МЕТОД РОЗМІЩЕННЯ СПОВІЩУВАЧІВ ПРОВІДНО-БЕЗПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ВСЕРЕДЕНІ БУДІВЛІ PDF
С. В. Куценко, Р. О. Бакарджиєв, О. О. Корецька, М. П. Мусієнко
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТА СХЕМОТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ П’ЄЗОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ КОАНДА PDF
С. Г. Хнюнін